คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านวินัย ความรู้ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้าหลัก

newanim

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562

  • บันทึก ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 (ccf19122561_0001)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจำไตรมาส 1/2562 (anti-1-62)

    การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ณ สิ้นไตรมาส 1/2562

  • บันทึก ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 (ccf19122561_0002)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำไตรมาส 1/2562 (mo-1-62)

2561


add_1_small_u

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
  • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
    pk-conflict-of-interest
  • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

ภาพกิจกรรม