คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านวินัย ความรู้ด้านจริยธรรม ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน้าหลัก

newanim

โครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2561"

  • รายละเอียดโครงการ และแบบเสนอรายชื่อ (good-people-project_2561)
  • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทำดี มีผล คนยกย่อง 1 (form_good-people_1)
  • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทำดี มีผล คนยกย่อง 2 (form_good-people_2)
  • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อทำดี มีผล คนยกย่อง 3 (form_good-people_3)
2561


add_1_small_u

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
  • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
    pk-conflict-of-interest
  • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

ภาพกิจกรรม